Quý phụ huynh liên hệ theo từng cơ sở để biết mức học phí

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NOBEL SCHOOL
 
• CS 1: Trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT Nobel School
Hotline: 0778.522.522 – 0866.125.125
Đ/c: Khu đô thị mới Đông Sơn – P. An Hưng – TP. Thanh Hóa
 
• CS 2: Trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT Nobel School II
Hotline: 0944.469.569 – 02373.28.38.38
Đ/c: Khu phố Thống Nhất – TT Rừng Thông – H. Đông Sơn
 
• CS 3: Trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT Nobel School III
Hotline: 02373.25.85.85 – 02373.25.95.95
Đ/c: Phố Đông Đa 2 – TT Tân Phong – H. Quảng Xương
 
• CS 4: Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Nobel School Yên Định
Hotline: 0904.950.123
Đ/c: Khu đô thị mới Thị trấn Quán Lào – H. Yên Định
 
• CS 5: Trường Mầm non Nobel Thọ Xuân
Hotline: 0356.969.345
Đ/c: Khu đô thị mới Ngôi sao – Thị trấn Thọ Xuân – H. Thọ Xuân
 
• CS 6: Trường Mầm non Nobel Như Thanh
Hotline: 0971.280.123
Đ/c: Khu phố 3 – Thị trấn Bến Sung – H. Như Thanh
 
• CS 7: Trường Mầm non Nobel Hoằng Hóa
Hotline: 0334.962.345
Đ/c: Phố Đạo Sơn – Thị trấn Bút Sơn – H. Hoằng Hóa